KONTOR OCH MÖTESRUM

BULLER ÄR EN DEL AV ARBETSDAGEN

BULLER OCH STÖRNINGAR PÅ JOBBET KAN GE TRÖTTHET OCH KONCENTRATIONS- SVÅRIGHETER.

Buller på arbetsplatsen är den näst största produktivitetsdödaren idag, efter pratglada kollegor. Kontorsbuller påverkar inte bara produktiviteten. Det påverkar också hela medarbetarupplevelsen. Det kallas akustisk komfort: när ett kontor skapar en bra ljudmiljö för olika typer av arbetsuppgifter. Som du behöver för att kunna koncentrera dig eller när du sitter i ett möte.

PRODUKTER FÖR KONTOR OCH MÖTESRUM