Produktkatalog

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter inom akustik/brusreducering/vibrationsljud och hjälper gärna till med råd om vad som blir den bästa lösningen för dina utmaningar!

Bullerövervakning

Effektiv bullerövervakning för produktionsmiljöer!

Skydda dina anställdas hörsel

Bullermätning inomhus: Hur man kontrollerar bullret

Som arbetsgivare ska vi se till att anställda inte utsätts för onödigt buller på jobbet. Arbetsmiljön ska vara i ordning och här är bullermätning inomhus nödvändig.

Du kan låta en konsult/akustiker utföra bullermätningar då och då med en dosimeter eller en handhållen bullermätare. Detta ger en ögonblicksbild av dagen du mäter. Men om du ska dokumentera dina ljudnivåer under en tid och flera gånger är det dyrt att använda en konsult varje gång.

Få tydliga varningar

Investeringen i SoundEar är en investering i dina anställdas hälsa och säkerhet. SoundEar monteras enkelt på väggen och visar ljudnivån på ett tydligt och begripligt sätt. Samtidigt ger den tydliga varningar när ljudnivån blir för hög och hörselskydd behövs. Detta hjälper till att skydda hörseln för dem som arbetar i bullriga miljöer.

Vilken ljudmätare passar dina behov bäst?

Som arbetsgivare ska du se till att anställda får hörselskydd vid ljudnivåer över 80 decibel, och att alla använder hörselskydd vid ljudnivåer över 85 dB.

Om du har en arbetsplats där ljudnivån svänger mycket kan det vara svårt för anställda att veta när hörselskydd faktiskt är nödvändigt.

SoundEar II Industri eller den stora XL-modellen passar här, eftersom de gör att bruset syns och blinkar rött när bullergränsen på 85 decibel nås, och gult redan vid 80 decibel.

Vill du också dokumentera dina ljudnivåer bör du välja SoundEar3-310 eller den stora XL-versionen. Dessa gör bruset synligt och varnar på samma sätt som SoundEar II Industri och XL, men kan även utrustas med en extern mikrofon som ger exakta bullermätningar. Programvara ingår som säkerställer full överblick och dokumentation av bullret på arbetsplatsen.

I vissa fall måste du som företag även mäta bullret utomhus, t.ex. i förhållande till grannbuller och här har Zilento även en lösning för externa bullermätningar

Kontaktformulär

2 + 4 =