Hyr i stället för att köpa

Genom att hyra bullerdämpande produkter bidrar vi till återanvändning, så att produkterna kan användas flera gånger. Återbruk bidrar till minskat behov av att köpa nya produkter.

Zilento hyr ut bullerdämpande produkter

Vi erbjuder ett brett utbud av ljuddämpande lösningar som passar de olika projekten, branscherna och arbetsmiljön. Vi har ett urval av produkter som kan användas för att minska oönskat ljud. Detta är t.ex. bullermattor för byggarbetsplatser, bullerdraperier för byggnadsställningar, bullerskärmar på hjul, bullerdraperier, visuella bullermätare m.m.

Vi har ett erfaret team som hjälper dig att välja rätt lösning baserat på ditt projekts omfattning, tillgänglighet och specifika krav. Genom att välja Zilento som din hyrespartner kan du vara säker på att du får toppmodern utrustning, pålitlig service och support under hela projektet.

Vi erbjuder flexibla hyresavtal som passar dina behov.

Att hyra är kostnadseffektivt

Genom att hyra slipper du de stora investeringskostnaderna.

Att hyra ger flexibilitet.

Vi har både kort- och långtidsuthyrning.

Att hyra sparar miljön

Utrustning som i vissa fall skulle ha hamnat på deponi kan vara till nytta för andra.

Byggställning

dBarrier är i första hand en bullerskärm och sidoskydd som fungerar
som fallskydd, till exempel för montering på ställningar i nybyggnation,
renovering eller rivning. dBarrier skyddar även mot vind, väder, sikt och hålla
obehöriga personer utanför arbetsområdet.

Byggstängsel

Buller från byggarbetsplatser kan ofta vara högt och det påverkar inte bara de som arbetar där. Bullret kan även störa grannarna och omgivningen.
Denna ljuddämpande lösning har tagits fram för att monteras på byggstängsel, runt arbetsplatser som har buller vid till exempel nybyggnation/renovering/vägarbete eller rivning.
Bullerdraperiet fästs enkelt i byggstaketet med buntband.

Bullerskärmar på hjul

Om du är osäker på vilken skillnaden det blir med bullerskärmar i produktionen så kan hyra bullerskärmar vara ett alternativ. Vi har flera storlekar och vår PVC är antistatisk, som standard.

Bullerdraperi

Våra bullerdraperier kan enkelt hängas i befintliga strukturer, t.ex. vid tillfälligt behov av att skydda arbetare från direkt ljud. Så som aktiviteter i samband med byggnadsarbeten, olika bullriga tillfälliga interna projekt etc. Bullerdraperier kan enkelt hängas upp med buntband.