Produktkatalog

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter inom akustik/brusreducering/vibrationsljud och hjälper gärna till med råd om vad som blir den bästa lösningen för dina utmaningar!

Akustik

Minska ljudreflektioner med tak- och väggabsorbenter

Ljudabsorbenter är ljuddämpande material och produkter som används för att reglera akustik och efterklang i ett rum. Zilento erbjuder en rad ljudabsorberande material som är designade för detta ändamål.

Det som kännetecknar ett ljuddämpande material är att det har en porös yta och ofta även är poröst inuti (gärna med mycket fibrer) och med mycket luft. När ljudet träffar ljudabsorbatorn måste materialet omvandla ljudvågorna till värme.

Tjockleken spelar roll

Det finns ett tydligt samband mellan tjockleken på en ljudabsorbent och vilka ljud (frekvenser) den absorberar. En tjock ljudabsorbent, 50 mm eller mer, dämpar mycket lägre frekvenser (bas ljud) än en tunn ljudabsorbent på 10 till 20 mm.

Ljudabsorptionskoefficient

Ibland stöter vi på termen ljudabsorptionsklass. Det finns en uppdelning av ljudabsorberande material beroende på ljudabsorptionskoefficienten:

Figur 2: Tabell som visar ljudabsorptionskoefficient och ljudabsorptionsklass.

Ibland stöter vi på lösningar som indikerar ljudabsorption med värden över 1,00. Oftast är det i samband med ljudabsorbenter som fångar upp ljudet från båda sidor. Typiska exempel är baffel och flottar.

Ljudabsorbenter för eftermontering

Det är inte ovanligt att Industrin och andra byggnader upptäcker dåliga ljudförhållanden efter att byggnaden står färdig. Istället för att göra stora ingrepp i byggnaden har Zilento lösningar för att sätta upp ljudabsorbenter, som är designade för eftermontering. Taket på en arbetsplats fungerar ofta som en ljudspegel som reflekterar ljudet och förstärker det i rummet. Därför är det alltid viktigt att tänka på taket i rummet när man letar efter ljuddämpning, speciellt kring bullerkällor!

På samma sätt fungerar väggarna runt bullerkällor som ljudspeglar, där ljudet reflekteras fram och tillbaka, förstärks och sprids i hela rummet.

För att bekämpa dessa ljudreflektioner rekommenderas det att installera tak- och väggabsorbenter där så är möjligt. Detta kommer att ha en betydande inverkan på ljudnivån i rummet.

Fuktiga miljöer

Vi erbjuder Whisper absorbent, en fukttålig lösning som är särskilt lämplig för fuktiga miljöer som tvättrum, båtmotorrum, bullerskärmar utomhus och andra liknande platser.

Kontaktformulär

11 + 13 =