Produktkatalog

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter inom akustik/brusreducering/vibrationsljud och hjälper gärna till med råd om vad som blir den bästa lösningen för dina utmaningar!

Vibrationsdämpning

Noxudol – Vibrationsdämpning för bullerreducering

Noxudol är en effektiv vibrationsdämpande blandning designad för att minska vibrationsljud. Den appliceras på olika material och strukturer som bär och förstärker vibrationsljud. Denna mångsidiga produkt är lämplig för en mängd olika applikationer, inklusive bilar, båtar, tåg, olika fordon, kompressorer, bärande konstruktioner, ventilationskanaler, rör och rörstöd. Noxudol är designad för att klara krävande miljöer och ger pålitlig dämpning.

Egenskaper:

  • Certifierad för marina applikationer: Primära däcksskydd (96/98/EC).
  • Levererar en hög dämpningsfaktor, som är dokumenterad genom tester och uppfyller Volvo STD 1024,1612.
  • Interna tester på ”Fly bridge 98” visade en minskning med 10-17 dBA (max).
  • Låg vikt jämfört med alternativa produkter.
  • Fri från skadliga kemikalier och kan målas över.
  • Innehåller rostskyddsmedel för ökad livslängd.
  • Användningsinstruktioner för Noxudol ljudreducering:

Rengöring:

Innan du applicerar Noxudol är det viktigt att rengöra ytan noggrant med ett avfettningsmedel för att få bort all smuts och fett. Detta säkerställer god vidhäftning av produkten.

Maskering:

Maskera ytorna som inte ska behandlas noggrant, eftersom Noxudol kan vara svårt att ta bort efter torkning.

Förberedelse:

Torka av ytan efter rengöring.

Rör om produkten väl för att säkerställa en homogen blandning.

Obehandlat stål i fuktiga miljöer och metallytor som olegerat aluminium och zink som kan reagera med baser måste grundas före applicering för att säkerställa god vidhäftning.

Påföring:

Noxudol 3100/3101 lämpar sig bäst för applicering med en spruta avsedd för 1 liters flaskor eller en högtryckspump. När du använder en högtryckspump, stäng av pumpen när den inte används och begränsa avbrotten till max 1 minut när trycket är på. Efter användning måste trycket i slangen släppas för att förhindra att materialet torkar och blockerar. Pistolen ska monteras fram och ha ett stort munstycke medan slangen ska ha en grov dimension.

För att uppnå effektiv ljuddämpning, applicera ett jämnt lager med en tjocklek på 1,0-2,5 mm, beroende på underlag. Om ett tjockare lager behövs, applicera i två lager.

Torktid:

Torktiden vid normal rumstemperatur är 6-8 timmar, beroende på skikttjocklek. Lägre temperaturer eller hög luftfuktighet kan förlänga torktiden avsevärt.

Kontaktformulär

12 + 2 =