B. Ljudfällor

En ljudfälla dämpar effektivt ljudet från olika ventilationsöppningar. Ljudfällorna kan variera mycket i storlek i förhållande till luftvolym och önskad ljudreducering. Vi har stor erfarenhet kring hur en ventilationslösning skall utformar för att bli bra ur både kylningssynpunkt och i förhållande till ljuddämpning.
Vi designar, bygger och installerar ljudabsorbenter / ljudfällor / spjäll / akustiska bafflar, i alla format enligt kundens önskemål. Vi kan leverera både cirkulära och fyrkantiga ljuddämpare.

Kategori: .