BYGG & ANLÄGGNING

Ljud påverkar oss på många sätt. Oönskat ljud, eller buller, påverkar hälsan och livskvaliteten negativt. Specialdesignade och genomtänkta ljudmiljöer skapar välbefinnande och kan förbättra omgivningen.

Särskilt buller på kvällar och nätter kan vara mycket störande. Även om större byggprojekt ofta kan vara långvariga, är bullret ändå ett tillfälligt problem.

Zilento erbjuder olika typer av ljudskärmar med hög ljudisolering och ljudabsorption för att möta marknadens behov av bullerdämpning och för att förbättra ljudmiljön.

Zilento har referensprojekt för bullerdämpning av Værnes tunneln, med mycket goda resultat.

PRODUKTER FÖR BYGG & ANLÄGGNING