Bygg & Anläggning

Ljud påverkar oss på många sätt. Byggnads- och anläggningsbuller (BA-buller) kännetecknas av att bullret är relativt starkt nära källan och att emissionen ofta sker nära eller i byggnader. Ljudet varierar stort och är ofta oförutsägbart.

Buller är ljud som negativt påverkar hälsan och livskvaliteten. Specialdesignade och genomtänkta ljudmiljöer skapar trivsel och kan ge omgivningen ett lyft.

Speciellt buller på kvällen och natten kan vara mycket besvärande. Även om större byggnadsarbeten ofta kan ha en avsevärd varaktighet är bullret fortfarande ett tillfälligt problem. Zilento erbjuder olika typer av ljudskärmar med hög ljudisolering och ljudabsorption, för att möta marknadens behov av bullerreducering och för att förbättra ljudmiljön.