Montering

Behöver du hjälp med installationen erbjuder vi självklart denna tjänst. Monteringen av våra produkter sker enligt väl beprövade rutiner och görs av erfarna montörer. Detta för att säkerställa att din dagliga produktion störs så lite som möjligt.

Vi arbetar tillsammans med dig kring genomförandet och säkerheten vid monteringen så att din dagliga produktion påverkas så lite som möjligt.

Om du behöver hjälp med installationen tillhandahåller vi gärna denna tjänst. Vi utfört montage uppdrag över hela landet. Har du egna montörer som utför montaget så kan vi även fungera som arbetsledare. Installationen av våra ljuddämpande produkter utförs enligt väl beprövade rutiner och genomförs av erfarna installatörer.

Vid montering använder vi i huvudsak egna montörer. Men vi samarbetar även med externa monteringsfirmor som har lång erfarenhet av att montera våra produkter. Vi ser till att installatörer har nödvändiga certifieringar för att utföra installationen.

Kvalitet vid montering

För montering använder vi både egna montörer och externa konsulter. Vi ser till att installatörerna har de certifikat som krävs för att utföra installationen.

Installatörerna följer checklistor för hela monteringsprocessen som Zilento har utarbetat. För montering används tak- och väggfästen samt andra fästsystem från kvalitetssäkrade leverantörer.