Flädervägen 13, 452 38 Strömstad
MONTERING

Om du behöver hjälp med installationen erbjuder vi naturligtvis den tjänsten. Montering av våra produkter sker enligt väl beprövade rutiner och görs av erfarna montörer. Detta för att din dagliga produktion ska störas så lite som möjligt. När det gäller monteringen av ljudhus rekommenderar vi kunden att ha med en tekniker vid montaget då kundens tekniker lär sig systemet inför framtiden.

Kvalitet vid montering

Vid montering använder vi både våra egna montörer och externa konsulter. Vi ser till att montörerna har de certifikat som krävs för att genomföra installationen.

Montörerna följer checklistor för hela monteringsprocessen som Zilento AS har förberett. Vid montering används tak- och väggfästen samt andra fästsystem från kvalitetssäkrade leverantörer.