Flädervägen 13, 452 38 Strömstad
Värmepumpar

Vi har ett bullerskåp som går att anpassas  till värmepumpar som stör. En vinst med att innesluta värmepumpen gör att den inte blir lika utsatt för väder och inte fryser och isar ner sig.

Industri

Zilento har ett antal olika produkter att erbjuda till industrin, vilka kan bidra till bullerreducering och förbättrad akustik.

Livsmedel

Zilento har lång erfarenhet av de speciella kraven inom livsmedelsindustrin, med tanke på rengöring och hygien.

Bilverkstäder

Zilento kan hjälpa bilverkstäder med lösningar så att det blir en bra arbetsplats utan buller från mutterdragare, vinkelslipar etc.

Bygg & Anlägg

Zilento har ett referensprojekt om bullerdämpning av tunnlar med mycket bra resultat.

Kontor

Zilento kan hjälpa dig om du arbetar på ett kontor och störs av buller eller dålig akustik

Teknisk sjef - Zilento
Ola Zetterlund
Sverigechef
D. Industrikontor
C. Bullerhus industri
K. Kontor Akustik
F. Bullerdraperi
I. Akustik
M. Bullerväggar
H. Skärmväggar
J. Ljudabsorberande bilder
O. Absorbenter för livsmedel
L. Draperier
G. PVC Port