The sound of silence

Zilentos mål är att vara bäst på buller. Det finns en lösning för alla branscher och alla typer av produktionsmiljöer. Vi har expertis och passion att visa dig rätt ljudreducerande utrustning som ger en bättre arbetsmiljö.

Zilento betyder tystnad på latin, och vi bidrar gärna.

Bättre arbetsmiljö och minskade hälsoskador

Idag ska akustiska förhållanden planeras med full hänsyn till lokalernas och byggnadernas användningsområden. En bra akustisk miljö bör vara ett självskrivet krav i alla lokaler. Vi vet att byggare och arkitekter i allt högre grad ställer krav på det estetiska utseendet och har önskemål om flexibla designlösningar. Det gör att kraven på byggmaterialens egenskaper idag är mycket komplexa, men lösningarna behöver inte vara det.

Bättre arbetsmiljö och minskade hälsoskador

Vår kompetens

Industri

Industri

Mindre buller innebär mindre stressrelaterade skador, sjukdomar och en mer produktiv arbetsstyrka. Förutom egentillverkade bullerhus och bullerväggar, levererar Zilento produkter från erkända leverantörer.

Bygg & Anläggning

Bygg & Anläggning

Zilento erbjuder olika typer av ljudskärmar med hög ljudisolering och ljudabsorption, för att möta marknadens behov av bullerreducering. Specialdesignade ljudmiljöer ger omgivningen ett lyft.

Referenser

Wide

Wide

I vår produktion har vi en borrjigg med flera borrar som går samtidigt. Detta bullrar ganska mycket, så att hela vårt produktionsrum påverkades av det. Zilento monterade bakvägg och tak av ljuddämpande material/plattor på jiggen. Dessutom köpte vi ett par fristående väggar som vi placerar runt maskinen efter behov.

Statnett

Statnett

Statnett har genomfört ljudisolering av ett transformatorschakt och tillhörande SVC-system vid Sylling trafo på grund av relationer till grannar av stationen. Anbudsfas, planering, utförande och slutunderlag levererades i tid, kostnad och kvalitet. Zilento AS var också flexibel i genomförandet när det blev ändrade ”frånkopplingsfönster”

G3 Gausdal Treindustrier

G3 Gausdal Treindustrier

Vi har kämpat med buller från virkesintag och rot reducerare, i förhåll till våra grannar. Vi har fått många klagomål om detta buller genom åren. Efter att vi kommit i kontakt med Zilento, och deras produkter, kom vi snabbt och effektivt fram till en gemensam lösning som vi trodde på. Vi har nu installerat en bullervägg, och denna fungerar otroligt bra.