Integritet och användning av cookies

Denna integritetspolicy innehåller information om hur Zilento AB hanterar dina personuppgifter.

 1. Kontaktinformation
 2. Centrala begrepp
 3. Zilento AB är personuppgiftsansvarig
 4. Vilken typ av information samlar Zilento AB in?
 5. Samtycke enligt 6f § och möjlighet att återkalla samtycke
 6. Information från andra källor
 7. Syftet med behandlingen av personuppgifterna?
 8. Samtycke till mejlkorrespondens, direktmarknadsföring och vidare kontakt
 9. Hur länge lagras informationen?
 10. Vem kan informationen delas med?
 11. Informationsdelning med tredje part
 12. Var lagras informationen?
 13. Dina rättigheter i förhållande till åtkomst, radering och eventuell omplacering
 14. Andra syften
 15. Informationscookies
 16. E-post och telefon

1. Kontaktinformation för Zilento AB

Zilento AB ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. Om du har frågor om behandlingen eller vill komma i kontakt hittar du kontaktuppgifterna nedan:

Zilento AB
Flädervägen 13
452 38 Strömstad, Sverige
E-post: ola@zilento.no

2. Centrala termer

Personuppgifter är information som ensam eller tillsammans med annan information kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en person. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress. Behandling av personuppgifter innebär all form av hantering av personuppgifter såsom: insamling, analys, registrering och lagring. Den personuppgiftsansvarige är den som bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter och vilken information som efterfrågas. Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagen.

3. Zilento AB är personuppgiftsansvarig

Zilento AB ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter.

4. Vilken typ av information samlar Zilento AB in?

När du registrerar dig via ett formulär, beställer en tjänst eller produkt, kommenterar innehåll eller besöker zilento.se kan du bli ombedd att lämna information. Beroende på situationen kan Zilento AB begära följande personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Mail / leveransadress
 • Telefonnummer
 • Annan information såsom fördjupningsfrågor eller svar på formulär
 • Teknisk information: din IP-adress och användarbeteende, webbläsartyp, språk och information om identifiering och operativsystem.

5. Punkt 6 f som alternativ till valt samtycke via webbplats

Zilento AB utgår från legitimt samtycke baserat på paragraf 6f i personskyddslagen. Om du har ingått ett kundförhållande, eller du är en ny kund, kommer detta att vara en legitim anledning till att skicka information till dig. Detta likställs med samtycke enligt marknadsföringslagen, eftersom lagen funnits i Sverige i många år. Du kan när som helst återkalla detta samtycke för Zilento AB att behandla dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer informationen att raderas. Observera att radering av informationen hos Zilento AB kan påverka kundrelationen, samt påverka pågående dialoger.

6. Information från andra källor

När du samtycker till att Zilento AB behandlar dina personuppgifter godkänner du även att Zilento AB kan registrera annan information om dig som du har lämnat vid ett tidigare tillfälle. Baserat på allmänt tillgänglig information kan Zilento AB även komplettera din registrerade information och ytterligare kontaktinformation. Om du är kund kan Zilento AB även lägga till ytterligare kontaktuppgifter till dina uppgifter, som du har registrerat via t.ex. telefon för kundtjänst. Information som är nödvändig för de tjänster du kommer att använda kommer också att lagras.

7. Syftet med behandlingen av personuppgifterna?

Informationen du lämnar används för följande ändamål:

 • Sälj- och marknadsaktiviteter i form av direkt e-post eller telefonkontakt
 • Kundvård
 • Statistik och information om användarbeteende för att förbättra både webbplatsen och själva användarupplevelsen så att Zilento AB kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkter och annat innehåll som intresserar dig

Zilento AB begär dina personuppgifter för att:

 • Svara på förfrågningar
 • Skicka det efterfrågade materialet, eller på annat sätt kunna fullgöra skyldigheter mot att du lämnar dina uppgifter
 • Skapa och upprätthålla en dialog
 • Skickar information som kan vara av intresse för dig
 • Lägg till dig själv i e-postlistan för nyheter och annat innehåll som du själv har valt att ta emot

8. Samtycke till e-postkorrespondens, direktmarknadsföring och vidare kontakt

När du samtycker till att Zilento AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med ovan nämnda syften, samtycker du till följande:

 • Zilento AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy
 • Zilento AB kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om produkter och tjänster
 • Zilento AB kan kontakta dig via e-post eller telefon
 • Prenumeration på nyhetsbrev via e-post som du själv valt att få. Du kan neka ytterligare e-postmeddelanden genom att följa länken längst ner i skickade e-postmeddelanden, eller genom att kontakta Zilento AB direkt.

9. Hur länge lagras informationen?

Zilento AB behandlar endast personuppgifterna så lång tid det tar att uppfylla syftet med insamlingen, varefter Zilento AB raderar informationen. Om du för en aktiv dialog med oss ​​tar Zilento AB hand om dina uppgifter i 2 år från senaste kontakt; då tas informationen bort. En aktiv dialog definieras som att ha interagerat med Zilento AB eller företrädare för Zilento AB under de senaste 2 åren via telefon, genom att svara på e-post, beställa varor, ladda ner material på hemsidan eller registrera sig via ett formulär. Om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter i samband med att du accepterar vanliga e-postmeddelanden kommer Zilento AB att fortsätta att behandla dina personuppgifter tills du säger upp ditt abonnemang. Dina personuppgifter lagras sedan i 2 år innan uppgifterna raderas. I det fall du är anställd av ett företag som är kund hos Zilento AB, behandlas dina uppgifter inom ramen för kundbehandlingen. För aktiva kundrelationer behandlar Zilento AB din information tills (1) du säger upp din position i verksamheten, eller (2) verksamheten inte längre har en aktiv kundrelation med Zilento AB. När en kundrelation upphör ändras villkoren för lagring och behandling av information till samma villkor som beskrivits i föregående avsnitt. Om du avslutar din anställning hos företaget ansvarar du själv för att meddela Zilento AB så att uppgifterna kan raderas.

10. Vem kan informationen delas med?

Information som lämnas kommer att vara tillgänglig för ett begränsat antal personer i verksamheten, som antingen arbetar med marknadsföringsaktiviteter, support eller försäljning.

11. Informationsdelning med tredje part

Zilento AB säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Om det finns en pågående försäljnings- eller kunddialog mellan dig, Zilento AB och någon av våra partners kommer följande att delas:

 • Namn
 • E-postadress
 • Mail / leveransadress
 • Telefonnummer

Om Zilento AB har registrerat dina uppgifter i samband med ett evenemang som genomförts tillsammans med en extern part kan Zilento AB överföra samma kategorier av personuppgifter som anges ovan, samt eventuella svar på ytterligare formulär eller fördjupningsfrågor.

12. Var lagras informationen?

Informationen lagras av Zilento AB i kundsystemet. Zilento AB har ett databehandlingsavtal med företaget som i sin tur har avtal med sina underleverantörer.

13. Dina rättigheter i förhållande till åtkomst, radering och eventuell omplacering

Du har rätt att få information om vilken information Zilento AB har om dig. Du kan även kräva att Zilento AB korrigerar felaktiga uppgifter eller raderar dina uppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke eller begära en översikt av information, rättelse eller radering, kontakta Zilento AB på den e-postadress som vi har angett under avsnittet för kontaktuppgifter. För att få sådan information måste du skicka en elektronisk kopia av begäran på ett undertecknat dokument. Om du vill flytta information kan Zilento AB också hjälpa dig med det

14. Andra ändamål

Derson Zilento AB måste använda personuppgifterna för ett annat ändamål än det för vilket de samlades in, skyldigheten att lämna information kommer att återinträda och Zilento AB måste ange vad det nya syftet är och lämna delar av ovanstående information igen.

15. Cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du laddar ner en webbplats. Lagring av information och behandling av denna information är inte tillåten om inte användaren både har informerats om och gett sitt samtycke till behandlingen. Användaren ska informeras om och godkänna vilka uppgifter som behandlas, vad syftet med behandlingen är och vem som behandlar uppgifterna. Zilento AB använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och samla in information om hur du använder våra sidor.

16. E-post och telefon

Zilento AB använder e-post och telefon som en del av sitt dagliga arbete.Relevant information som uppkommer vid telefonsamtal och e-postutbyten som sker som en del av kundbearbetningen registreras i kundsystemet. Zilento AB använder även e-post i allmän dialog med interna och externa kontakter. Den enskilde ansvarar för att radera meddelanden som inte längre är relevanta och minst varje år granska och radera onödigt innehåll i e-postlådan. Känsliga personuppgifter får inte skickas via e-post.