Referenser

Zilentos mål är att vara bäst på buller. Det finns en lösning för alla branscher och alla typer av produktionsmiljöer. Vi har expertis och passion att visa dig rätt ljudreducerande utrustning som ger en bättre arbetsmiljö.

Zilento betyder tystnad på latin, och vi bidrar gärna.

Statnett har genomfört ljudisolering av ett transformatorschakt och tillhörande SVC-system vid Sylling trafo på grund av relationer till grannar av stationen. Anbudsfas, planering, utförande och slutunderlag levererades i tid, kostnad och kvalitet. Zilento AS var också flexibel i genomförandet när det blev ändrade ”frånkopplingsfönster”

Vi har inte genomfört bullermätningar än, men åtgärden låter som att den har hjälpt.

Oslar Arnes

Produksjonsdirektør, G3 Gausdal Treindustrier

Referenser

Wide

Wide

I vår produktion har vi en borrjigg med flera borrar som går samtidigt. Detta bullrar ganska mycket, så att hela vårt produktionsrum påverkades av det. Zilento monterade bakvägg och tak av ljuddämpande material/plattor på jiggen. Dessutom köpte vi ett par fristående väggar som vi placerar runt maskinen efter behov.

G3 Gausdal Treindustrier

G3 Gausdal Treindustrier

Vi har kämpat med buller från virkesintag och rot reducerare, i förhåll till våra grannar. Vi har fått många klagomål om detta buller genom åren. Efter att vi kommit i kontakt med Zilento, och deras produkter, kom vi snabbt och effektivt fram till en gemensam lösning som vi trodde på. Vi har nu installerat en bullervägg, och denna fungerar otroligt bra.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Vi är mycket nöjda med hur Zilento hjälpte oss och löste våra utmaningar med buller. De gav priser och tidsramar som respekterades, och anpassade till arbetets utförande utanför vår arbetstid.

 Sammantaget har vi en bra erfarenhet av hur de hjälpte oss.

Tom Harlad Rudberg

Avdelingsleder Lørenskog, Ragn Sells

Tack för god hjälp med vårt showroom och den dåliga akustiken 😊 Bra uppföljning från början till slut, och fint jobbat.

Vi märkte en väldigt stor skillnad efter att Zilento var klar. Nu kan vi ha kurser och demonstrationer för kunder utan att tröttna efter 2 timmar.

Vidar Huke Holmstrøm

Business Manager, Flex1One

Absorbenterna har monterats och fungerat mycket tillfredsställande.

Jag tror nog att vi kommer att beställa några extra, så att vi kan ha dem på "strategiska" ställen på väggarna också.

Kenneth Andre Hansen

Fagansvarlig Tilkomstteknikk og Fallsikring, Vinde

Tack för ett bra arbete.

Eirik Kruke

Anleggsleder, HAB