”DET HAR MED SÄKERHET ATT GÖRA!”

Bilverkstäderna är inte ensamma om utmaningarna med buller. I Norge utgör hörselskador hälften av anmälningarna till Arbetsmiljöverket om yrkessjukdomar. Hörselnedsättning orsakad av arbetsplatsbuller är också den vanligaste yrkesskadan i Europa.

– Det handlar också om säkerhet. På bilverkstaden där bilar körs in och ut och det är många maskiner igång. Det är en riskfylld miljö, och om alla bär hörselskydd hela tiden, får du inte med dig allt som händer omkring dig.

Buller uppstår särskilt i samband med riktning och slipning, men också vid användning av mutterskruvdragare och annat verktyg. Arbetslokaler och arbetsmetoder måste utformas så att onödigt buller undviks, till exempel genom att skärma av fläktar och kompressorer.